نویسنده = رضا عباسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه اعتماد به همکار و رضایت شغلی در پرستاران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-32

مهدی طالبی؛ بهار سیفی؛ محمد امین میرزایی؛ علی افشاری؛ مهدی ترکمانی؛ رضا عباسی؛ داود گمار


شماره‌های پیشین نشریه