کلیدواژه‌ها = کدهای اخلاق حرفه‌‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه بیماران دررابطه‌با میزان رعایت کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم سال 1392

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-26

فریده معارفی؛ رسول اسلامی اکبر؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ حمید علوی مجد


شماره‌های پیشین نشریه