کلیدواژه‌ها = پرستاران
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری پرستاران در بیمارستان منتخب شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 33-44

شهره بنی داوودی؛ لیلا جعفری؛ الهام علی‌چیتگر؛ فرزانه مقیم‌زاده هندیجانی


بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 45-53

حمید رحیمی؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زینب قدوسی