موضوعات = ethics
تعداد مقالات: 10
3. بررسی دیدگاه بیماران دررابطه‌با میزان رعایت کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم سال 1392

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-26

فریده معارفی؛ رسول اسلامی اکبر؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ حمید علوی مجد


4. بررسی رابطه اعتماد به همکار و رضایت شغلی در پرستاران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-32

مهدی طالبی؛ بهار سیفی؛ محمد امین میرزایی؛ علی افشاری؛ مهدی ترکمانی؛ رضا عباسی؛ داود گمار


5. بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 45-53

حمید رحیمی؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زینب قدوسی


7. اخلاق شهروندی: مقوله ای بین رشته ای

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-22

محسن فرمهینی فراهانی


8. بررسی سبک های مذاکره کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-34

مهدی سبحانی‌نژاد؛ کیوان فردایی بنام؛ افسانه اجتهادی


9. تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-56

سهیلا کلانتری؛ سامیه غنا؛ میترا حکمت افشار؛ اکرم ثناگو؛ لیلا مهستی جویباری


10. درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-64

محمدرضا حیدری؛ رضا نوروززاده؛ زهرا پیشنمازی