موضوعات = ethics
بررسی دیدگاه بیماران دررابطه‌با میزان رعایت کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم سال 1392

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 19-26

فریده معارفی؛ رسول اسلامی اکبر؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ حمید علوی مجد


بررسی رابطه اعتماد به همکار و رضایت شغلی در پرستاران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 27-32

مهدی طالبی؛ بهار سیفی؛ محمد امین میرزایی؛ علی افشاری؛ مهدی ترکمانی؛ رضا عباسی؛ داود گمار


بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 45-53

حمید رحیمی؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زینب قدوسی


اخلاق شهروندی: مقوله ای بین رشته ای

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 9-22

محسن فرمهینی فراهانی


بررسی سبک های مذاکره کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 23-34

مهدی سبحانی‌نژاد؛ کیوان فردایی بنام؛ افسانه اجتهادی


تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 47-56

سهیلا کلانتری؛ سامیه غنا؛ میترا حکمت افشار؛ اکرم ثناگو؛ لیلا مهستی جویباری


درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-64

محمدرضا حیدری؛ رضا نوروززاده؛ زهرا پیشنمازی