دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393 
5. تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

صفحه 47-56

سهیلا کلانتری؛ سامیه غنا؛ میترا حکمت افشار؛ اکرم ثناگو؛ لیلا مهستی جویباری


6. درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران

صفحه 57-64

محمدرضا حیدری؛ رضا نوروززاده؛ زهرا پیشنمازی