نویسنده = حمید رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 45-53

حمید رحیمی؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زینب قدوسی


شماره‌های پیشین نشریه