نویسنده = محمدرضا حیدری
تعداد مقالات: 1
1. درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-64

محمدرضا حیدری؛ رضا نوروززاده؛ زهرا پیشنمازی