کلیدواژه‌ها = پرستار
بررسی دیدگاه بیماران دررابطه‌با میزان رعایت کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم سال 1392

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 19-26

فریده معارفی؛ رسول اسلامی اکبر؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ حمید علوی مجد


بررسی رابطه اعتماد به همکار و رضایت شغلی در پرستاران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 27-32

مهدی طالبی؛ بهار سیفی؛ محمد امین میرزایی؛ علی افشاری؛ مهدی ترکمانی؛ رضا عباسی؛ داود گمار


تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 47-56

سهیلا کلانتری؛ سامیه غنا؛ میترا حکمت افشار؛ اکرم ثناگو؛ لیلا مهستی جویباری


درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-64

محمدرضا حیدری؛ رضا نوروززاده؛ زهرا پیشنمازی