فرایند پذیرش مقالات

چکیده (به فارسی؛ حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه- دارای  بخشهای مقدمه و هدف، مواد و روش‎ها، یافته‎ها، نتیجه‎گیری و واژه‎های کلیدی)

مقدمه و هدف: ] .........[

مواد و روش­ها: ] .........[

یافته­ها: ] .........[

نتیجه­گیری: ] .........[

 

واژه های کلیدی: (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه‏)

] ................... [

 

 

 

Abstract

(In English; 150 to 250 words- In 4 topics: Aims, Methods, Results, Conclusion)

Aims: [……………]

Methods: [……………]

Results: [……………]

Conclusion: [……………]

 

Keywords: (3 to 5 words)

[……………..]

 

 

 

 

(متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش کلمات لاتین به صورت فارسی اکیدا پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته­شده­ای برای واژه­ی مورد نظر موجود نباشد.

در هر جای متن که لازم به نظر می­رسد، معادل لاتین کلمه­ی فارسی نوشته شده در همان محل و داخل پرانتز آورده شود. بدیهی است که معادل لاتین یک کلمه­ی مشخص، فقط یک­بار و در اولین مورد استفاده­ی کلمه­ی فارسی آن نوشته می­شود.

ارجاع به منابع در همه­ی موارد لازم به صورت کامل رعایت شود. برای این منظور از سیستم شماره­گذاری استفاده گردد. بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتیب استفاده در متن طبقه­بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه­گذاری شوند. در هر کجای لازم متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز () آورده شود.

برای تایپ متن، از فونت فارسی شماره 12 میترا عادی و فونت لاتین Times New Roman شماره 11 عادی استفاده شود.

 

مقدمه (در این قسمت، برای همه­ی پاراگراف­ها و مطالب باید ارجاع وجود داشته باشد.)

 

روش­ها (در این بخش، اگر از ماده، ابزار یا دستگاه ویژه­ای استفاده شده است، حتما باید نام کمپانی تولیدکننده و مشخصات محصول مورد استفاده در همان محل و داخل پرانتز قید شود. در مورد تکنیک­های شناخته­شده و رایج، ارجاع به منبع اصلی، طبق روش مورد استفاده­ی شماره­گذاری منابع ضروری است و از آوردن توضیحات اضافی خودداری گردد. جملات باید دارای زمان گذشته ساده باشند.)

 

نتایج (فقط نتایج همین مطالعه در قالب جملات به زمان گذشته ساده بیان شود.)

 

بحث (با مروری بر نتایج مطالعه خود، نتایج آن را با مطالعات دیگر مقایسه و تحلیل کنید. در این بخش می­توانید به ارایه محدودیت­ها، مزایا و پیشنهادات بپردازید.)

 

نتیجه­گیری (در قالب یک پاراگراف کوتاه 2 تا 3 جمله­ای، نتیجه این مطالعه در قالب جملات دارای زمان حال ساده بیان شود.)

 

تشکر و قدردانی: ] ........................ [

 

منابع (منابع باید حتماً به زبان انگلیسی باشند و با رعایت قابل منبع­نویسی مجله براساس ترتیب ورود به متن در اینجا مرتب شوند.)