دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-62 
بررسی رابطه اعتماد به همکار و رضایت شغلی در پرستاران

صفحه 27-32

مهدی طالبی؛ بهار سیفی؛ محمد امین میرزایی؛ علی افشاری؛ مهدی ترکمانی؛ رضا عباسی؛ داود گمار


بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری پرستاران در بیمارستان منتخب شهر اهواز

صفحه 33-44

شهره بنی داوودی؛ لیلا جعفری؛ الهام علی‌چیتگر؛ فرزانه مقیم‌زاده هندیجانی


بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

صفحه 45-53

حمید رحیمی؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زینب قدوسی